ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Η αυξητική μαστού είναι μία από τις πιο συχνές αισθητικές επεμβάσεις σήμερα. Βοηθά τις γυναίκες με μικρό στήθος (με απλασία δηλαδή του μαστού), καθώς και εκείνες με ανισομαστία (με διαφορετικούς, δηλαδή, μαστούς σε σχήμα ή μέγεθος), να αποκτήσουν µια βελτιωµένη, περισσότερο αρµονική και ισορροπηµένη όψη, µέσω της τοποθέτησης ενθεµάτων σιλικόνης.

Breast Augmentatntion Before and After
Περισσότερες Φωτογραφίες

Κάθε γυναίκα είναι µοναδική όσον αφορά στον τύπο του σώµατός της, αλλά και στις προσδοκίες της. Γι΄αυτό και είναι ιδιαίτερα σηµαντική η συζήτηση µε την ασθενή προεγχειρητικά και η ύπαρξη επικοινωνίας και κατανόησης µεταξύ ασθενούς και γιατρού. Είναι σηµαντικό για την ασθενή, κατά την επίσκεψή της στο χειρουργό, να δει πολλές φωτογραφίες προ- και µετεγχειρητικές από άλλες χειρουργηµένες ασθενείς, ώστε να αποφασίσει ποιο µέγεθος θα της ταίριαζε καλύτερα. Έτσι, εξασφαλίζεται η επιτυχία της επέµβασης και το φυσικό αποτέλεσµα.

Τα ενθέµατα σιλικόνης είναι ασφαλέστατα και δεν ενέχουν κινδύνους απόρριψης από τον οργανισµό. Αρκεί, βέβαια, να επιλέγεται σε όλες τις ασθενείς το καλύτερης, το αρίστης ποιότητας ένθεμα. Υπάρχουν καλής και κακής ποιότητας προθέσεις σιλικόνης. Και έχει ηθική υποχρέωση ο χειρουργός να τοποθετεί σε ΟΛΕΣ τις ασθενείς τα καλύτερα παγκοσμίως ενθέματα.

Breast Augmentatntion Before and After
Περισσότερες Φωτογραφίες

Η σιλικόνη πρέπει να τοποθετείται σχεδόν πάντα κάτω από το µυ του θωρακικού τοιχώµατος γιατί έτσι επιτυγχάνεται η κάλυψή της µε άλλο ένα στρώµα µαλακού ιστού και κατ’ επέκταση ένα πιο φυσικό αποτέλεσµα, τόσο οπτικά, όσο και κατά την ψηλάφηση. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή τοποθετείται το ένθεµα πάνω από το µυ (κατευθείαν κάτω από τον αδένα) διαγράφεται έντονα το άνω άκρο του ενθέµατος κάτω από το δέρµα, προσδίδοντας χειρουργηµένη όψη στο στήθος.

Η τοποθέτηση της σιλικόνης κάτω από το µυ ελαττώνει επίσης στο ελάχιστο την πιθανότητα δηµιουργίας σκληρυντικής κάψας γύρω από το ένθεµα.

Το χειρουργείο διαρκεί 1,5-2 ώρες και γίνεται υπό γενική αναισθησία. Η τοµή γίνεται συνήθως στην υποµάστιο αύλακα, όπου έχει την καλύτερη επούλωση και δεν τραυµατίζεται καθόλου ο µαζικός αδένας. Έτσι, η επέµβαση ∆ΕΝ επηρεάζει καθόλου την ικανότητα θηλασµού.

Οι ασθενείς επιστρέφουν στη δουλειά περίπου µια εβδοµάδα µετά την επέµβαση. Επίσης µπορούν να λουστούν κανονικά µετά από 2 µέρες, καθώς τοποθετείται ειδική επίδεση στην τοµή. Χρησιµοποιούνται απορροφήσιµα ράµµατα, τα οποία δε φαίνονται εξωτερικά. Οι ασθενείς συνήθως δεν παραπονιούνται για πόνο µετεγχειρητικά, ενώ η ευαισθησία και το µεγαλύτερο µέρος του οιδήµατος υποχωρούν εντός 2-3 εβδοµάδων. Γυµναστική µπορούν να ξεκινήσουν περίπου 21 µέρες µετά την επέµβαση µε αεροβικές ασκήσεις.Τα σηµάδια των τοµών θα αρχίσουν να σβήνουν από τις πρώτες εβδοµάδες και µετά από µερικούς µήνες θα γίνουν αδιόρατα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ